Valor Tournament

Valor Tournament Ro8:

США Terran CJ_IdrA [2:0] Pandemic.CaStrO 
Liquid.ret [0:2] Empire.BRAT_OK 
FXO.Strelok [0:2] AdvokateFenix 

Mondragon [1:2] Advokate 

AdvokateFenix [2:0] Advokate
США Terran CJ_IdrA [2:0] Empire.BRAT_OK

AdvokateFenix [0:4] США Terran CJ_IdrA