Поменяю, продам
Продам или поменяю ак на евро Newyorker либо на варден за 1500 побед либо же продам за 500р..