I net
ja igral starcraft brood war toko s botami (toest s kompom) xotelbi sigrat po internetu!!! objesnite mne 4to ko4at , 4e delat!?
sej4as on proset CD - KEY 4tob na batle.net zaletet =[[[[