sc2 aka
продам гмл акаунт+hots betu.
skype:siw.vvv