Время бана?!
Как узнать на сколько дали бан в чате.
Написано забанен за флуд.