ДОТА2 на ХОТС
ДАм 3 инвайта к доте2 на 1 ключ к бете ХОТС