Настройка хоста вк3 на wifi ! ПОМОГИТЕ!

ребята, помогите,как хост настроить на вайфай TTK?