NGL Two Season 2008/2009 Qualification

 

Команды, получившие квоты в NGL Two:

Матч за последнюю квоту: Wicked vs Дания vG [дата пока неизвестна]

Верхняя сетка

{TEAM-97|n!}                             
2:4   {TEAM-60|dmZ}                 
{TEAM-60|dmZ}                     
    1:4
   Дания vG                                   
     
WE                     
1:4   Дания vG                 
Дания vG                     
        2:4   eX         
         
BVG                   
3:4   eX               
eX                   
    4:0     eX           
               
Германия KC                   
4:2   Германия KC               
Mill.wc3                   
            n/a  -    
           
Германия nWo.ger            

 0:0

   -            
 1:4  Wicked                                  
   
Wicked               
     4:2 Wicked           
           
bioXar               
 4:2  bioXar           
Польша PGS               
         2:4  eQu       
       
{TEAM-398|A1}                   
 4:1  {TEAM-398|A1}               
{TEAM-208|H2O}               
     1:4  eQu           
             
США MsY
                 
 0:4  eQu               
eQu                   


Нижняя сетка 

    {TEAM-398|A1}                 
{TEAM-97|n!}     
 

 4:1

  {TEAM-398|A1}             
2:4   WE  


  {TEAM-398|A1}         
WE     


  
       {TEAM-398|A1}     
          4:0    4:1        
    bioXar       Дания vG 
   
BVG   

 4:1

  bioXar                  
3:4   Mill.wc3             

 

n/a    TBA      
Mill.wc3                         
                       
    Германия KC
      Wicked 
       
Германия nWo.ger  

 4:3

  Германия KC  

  3:4

   {TEAM-60|dmZ}           
1:4   Польша PGS                     
Польша PGS       

 3:4

  {TEAM-60|dmZ}               
                       
    {TEAM-60|dmZ}                          
{TEAM-208|H2O}   

 4:2

  {TEAM-60|dmZ}                     
4:2   {TEAM-208|H2O}                       
США MsY