WCG 2008 Germany FIFA08

Верхняя

 hero
                   
1:2   bvbstar                
 bvbstar
                   
    2:0
  bvbstar            
     
 danielinho
                   
2:0   danielinho                
 eNnu
                   
        2:0   bvbstar        
         
 Kr0ne
                 
2:0   Kr0ne              
 Vander                  
    0:2   SplasH          
               
 BroDo
                 
1:2   SplasH              
 SplasH                  
            0:0 -    
           
 bEn            

0:0

  -
0:2 deto         Chocoyote    
 deto              
    1:2 Era          
           
 Mossos              
0:2 Era          
 Era              
        2:1 Era      
       
 zoOky                  
2:0 zoOky              
 Chocoyote              
    2:1 zoOky          
             
 poleone2k7                  
0:2 styla              
 styla              


Нижняя

    styla                
 hero  

2:0

  styla            
2:1   hero  


  styla         
 eNnu    


        styla     
        2:0   2:0        
    deto     SplasH     
 Vander  

2:0

  deto                 
2:0   Vander        

 


0:2   Chocoyote    
 BroDo                        
                       
    Kr0ne       zoOky         
 bEn  

2:0

  Kr0ne   

0:2

  Chocoyote          
2:1   bEn                    
 Mossos      

1:2

  Chocoyote               
                       
    danielinho                    
 Chocoyote  

0:2

  Chocoyote                  
2:0   Chocoyote                      
 poleone2k7